Bitexco đồng hành cùng bạn trẻ Việt Nam gửi tuyên bố về biến đổi khí hậu đến COP28

11/12/2023

Bản Tuyên bố VYS về biến đổi khí hậu 2023 mà Bitexco Group đồng hành với một số tổ chức thực hiện đã được công bố tới Hội nghị COP28 và COY18 đang diễn ra tại Dubai, UAE.

Hoa hậu Bảo Ngọc cầm Bản Tuyên bố VYS chụp ảnh với bạn bè quốc tế bên lề Hội nghị COP28.

Tuyên bố chung Thanh niên Việt Nam về Biến đổi Khí hậu 2023 (Vietnam Youth Statement – VYS) là lời kêu gọi của thanh niên Việt Nam gửi tới các bên liên quan trước thềm Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) và Hội nghị Thanh niên về Biến đổi khí hậu toàn cầu của Liên Hợp Quốc lần thứ 18 (COY18) diễn ra tại Dubai, UAE từ ngày 30/11 – 12/12/2023.

Nội dung bản Tuyên bố xoay quanh 2 chủ đề chính của Hội nghị năm nay là: Giáo dục biến đổi khí hậu và Chuyển dịch năng lượng công bằng.

Hướng tới hành động vì khí hậu toàn diện, thanh niên Việt Nam đã tuyên bố nhiều nội dung quan trọng và cấp thiết. Một số kiến nghị, đề xuất đáng chú ý của VYS là kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa “Biến đổi khí hậu” trở thành một môn học chính thức; tăng cường thời lượng và chất lượng của các nội dung lồng ghép biến đổi khí hậu vào các môn học bắt buộc của cấp Trung học Phổ thông, bao gồm các hoạt động nghiên cứu và thực hành; mong muốn Chính phủ chủ động kết nối và mở ra các diễn đàn để thanh niên tham gia, tham vấn trực tiếp với các nhà hoạch định chính sách nhằm đóng góp vào các mục tiêu về chuyển dịch năng lượng…

Bitexco Group có công ty thành viên về mảng năng lượng là Bitexco Power, đã đồng hành và hỗ trợ để đưa tiếng nói thanh niên Việt Nam về biến đổi khí hậu đến Hội nghị COP28 và COY18. tại Dubai, UAE.

Triển khai từ tháng 7/2023, VYS thuộc dự án mà mạng lưới Mạng lưới Thanh niên Hành động vì Khí hậu (Ynet) phối hợp thực hiện cùng Chương trình Movers, Bitexco Group, nhóm YPWG – hỗ trợ bởi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP Việt Nam. Đại sứ truyền thông của dự án này là đương kim Hoa Hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng 2 đại diện khác của Việt Nam.

Việc Bitexco Group tham gia dự án đã thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chủ động bám sát các lộ trình quốc tế trong quá trình hội nhập toàn cầu, luôn chú trọng về con người, trách nhiệm xã hội; đầu tư vào giáo dục và lĩnh vực năng lượng tái tạo song hành cùng sự phát triển bền vững.

Bitexco Power – một thành viên của Bitexco Group là doanh nghiệp Việt Nam hàng đầu về cung cấp năng lượng. Hiện tại, công ty đang mở rộng năng lượng tái tạo tại Việt Nam, tiếp tục theo đuổi mục tiêu hiện thực hóa một xã hội không có carbon, đóng góp vào quá trình khử carbon toàn cầu, vì một xã hội phát triển bền vững.

Bitexco Power
Quay lại
Bình luận

(Bạn)

Gửi